Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Lý Công Uẩn

181 đường Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
02363633324
lyconguandanang@gmail.com

Dấu * là phần không được để trống