Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Lý Công Uẩn

181 đường Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
0236.3863332
th-lyconguan@yahoo.com.vn

Dấu * là phần không được để trống